Posts in category בסלו


אורח חייםבסלו

בסלו: עיירה האוחזת בה הרבה יותר מאשר סיפורי ימי הביניים

אף תשוקות אוהבות ומענגות, דבר לא ישמח ויספק אותי כשאני בלעדייך. את חוטאת, באם תקשיבי למילותי שכן אני אוהב אותך. אהיה בר מזל אם תיתני לי ללכת למשפטי, בטרם תחוש בי מישהי, יותר מאשר את

המשך קריאה 0 Comments